O nasPrzedmiotem działalności Biura Rachunkowego Abakus są usługi księgowe, świadczone dla osób
fizycznych , osób prawnych , małych, średnich i dużych firm i przedsiębiorstw. Celem biura rachunkowego jest przede wszystkim profesjonalne świadczenie usług na rzecz naszych klientów, dlatego też ciągle podnosimy nasze kwalifikacje. Opieramy się również na współpracy z radcami i doradcami prawnymi i podatkowymi. Biuro rachunkowe pracuje w oparciu o licencję MF oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Naszymi klientami są jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, oraz firmy z kapitałem zagranicznym.
Podstawą prawną działalności naszej firmy jest zezwolenie Ministerstwa Finansów Nr 32661/02.
Pracownicy Biura Rachunkowego ABAKUS posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne, wysokie kwalifikacje zawodowe (licencje MF) i wieloletnie doświadczenie.
Obsługę prowadzimy w języku polskim lub francuskim.
Staramy się być biurem rachunkowym, które jest elastyczne, które jest partnerem biznesowym. W szczególny sposób podchodzimy do każdego klienta. Staramy się tak poprowadzić nasze działania finansowo-księgowe i kadrowe, aby klient mógł zajmować się tylko zarabianiem pieniędzy nie myśląc o zawiłym systemie podatkowym.

Wychodząc naprzeciw klientom oferujemy następującą możliwość obiegu dokumentów:

  • scan dokumentów na email (oryginał pozostaje u Państwa)
  • wysyłka dokumentów faxem (oryginał pozostaje u Państwa)
  • wysyłka dokumentów raz w miesiącu poprzez kuriera
  • odbiór dokumentów od Państwa przez naszego pracownika

Nasze biuro oferuje również możliwość pracy u klienta na programie finansowo-kadrowym naszym lub Państwa.

 

Świadczymy usługi w zakresie

Kompleksowej obsługi rachunkowo – księgowej wszystkich podmiotów gospodarczych a w szczególności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pełnej obsługi kadrowo – płacowej zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem specyfiki wewnętrznych unormowań płacowych.

Pełnej obsługi w zakresie rozliczeń z ZUS zatrudnionych pracowników.

Consultingu na rzecz podmiotów gospodarczych.

Reprezentowania naszych klientów m.in. w urzędach skarbowych, organach ZUS, sądach administracyjnych, urzędach statystycznych

Sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich weryfikacji i przygotowania do badania przez współpracujących z nami biegłych rewidentów