financePełna obsługa w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji księgowych, kadrowych, płacowych i organizacyjnych w ramach:

  • deklaracji do GUS,
  • deklaracji do ZUS,
  • deklaracji do Urzędów Skarbowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu i rachunku zysków i strat,
  • raportów do NBP,
  • raportów Intrastat do Urzędu Celnego,
  • sprawozdań do PFRON,
  • sprawozdań do banków, instytucji kredytowych, leasingowych oraz ubezpieczeniowych.